IV Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi już za nami!

W dniach 4-6 września 2019 r. w Zakopanem odbyła się organizowana przez Wydawnictwo Inżynieria sp. z o.o. IV Konferencja Gospodarowanie Wodami Opadowymi i Roztopowymi.

Podczas wydarzenia nasza Agencja odpowiadała za organizację konkursów oraz obsługę mediów społecznościowych. Na potrzeby Konferencji stworzyliśmy także serwis internetowy.